O Partii

Partia Socjalistyczna Islandii jest partią polityczną ogółu. Celem partii jest kształtowanie wolnego społeczeństwa, opartego na równości, humanitaryzmie oraz współczuciu. Sposobem na osiągniecie tego celu jest oddanie władzy społeczeństwu.

Partia Socjalistyczna Islandii jest partią klasy zarabiającej oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu ubóstwa, społecznego zmarginalizowania oraz poniżenia. Przeciwnikami Partii Socjalistycznej jest klasa kapitalistów i jej funkcjonariusze. Terenem Partii Socjalistycznej Islandii jest szeroko pojęta walka klas, która odrzuca wszelkie kompromisy i fałszywy dialog.

W swoim działaniu, Partia Socjalistyczna Islandii kładzie nacisk na to, co jednoczy ludzi: niesprawiedliwość, której doświadczają i wola żeby dać temu kres. Wszyscy obywatele bez względu na płeć, pochodzenie, religie czy orientacje seksualną mogą przystąpić do partii.

Partia Socjalistyczna Islandii chce żeby rozwój społeczeństwa kierował się dobrem ogółu. Z tego powodu, ogół musi zdobyć władze nie tylko nad instytucjami publicznymi, ale też nad wspólnotą lokalną. Miejsce pracy, związki zawodowe, szkoła, sąsiedztwo, dzielnica, wieś – wszystkie te jednostki powinny podlegać egalitarnej kontroli, gdzie dobro ogółu jest na pierwszym miejscu.

Podstawowe cele kampanii Partii Socjalistycznej Islandii to:

  1. Godne warunki mieszkaniowe dla wszystkich obywateli, bez względu czy są to pracownicy zarobkowi, bezrobotni, renciści, studenci czy nieaktywni zawodowo.
  2. Dostęp do zabezpieczonych i przystępnych cenowo mieszkań.
  3. Dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, bezpłatnej edukacji na wszystkich poziomach, bezpłatnej opieki socjalnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
  4. Skrócenie tygodnia pracy, żeby polepszyć jakość życia ludzi i umożliwić aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa.
  5. Zmiana systemu podatkowego, z uwagą na to żeby zamożni płacili adekwatny udział w wydatkach publicznych jednocześnie zmniejszając ciężar z innych.

Byltingin verður ekki án þín!

Taktu þátt og dreifðu erindi sósíalisa sem víðast.

Deila á Facebook

Halda áfram